Palvelut

Jokainen animaatio on aina oma kokonaisuutensa ja usein niiden lokeroiminen tuoteryhmien alle on turhaa ja tarpeetonta. Alla kuitenkin muutamia kokonaisuuksia, jotka toivottavasti selkeyttävät ajatuksia auttavat hahmottamaan mahdollisuuksia.

tekninen mallinnos

Usein tuotteet halutaan saada näkyville ja mielellään myös näyttävästi. Joskus tuotetta ei ole vielä olemassa kuin suunnittelijan pöydällä tai pelkän tuotekuvan sijasta tuote halutaan eloon. Tekninen mallinnos on tuotteen esittämistä kuvin ja lyhyin animaation, esittely tai mainos tarkoituksin.

asennusanimaatiot

Asennusanimaatiot ovat  käyttöohjeita tai tuote-esittelyjä, joissa animaation avulla keskitetään katsojan huomio oleellisiin asioihin tai selvennetään teknisiä ominaisuuksia.

havainnekuvat

Havainnekuvien tarkoitus on esittellä tuotteen yksityiskohtia tai tuotetta käyttöympäristössään. Animaatiossa voidaan hyödyntää olemassa olevaa ympäristöä istuttamalla esineitä valo- tai videokuvaan.